kansikuva_demo

Tietoa weup

What is Weup?

Weup is Tietoa Finland Ltd’s latest development project. Our goal is to revolutionize the way how the geospatial information will be advertised, shared and used. The core of Weup is a 360-degree aerial panorama based user interface. The user interface presents a new visual way to navigate above the target area. Weup demo 1.0 has been made mainly to demonstrate visual benefits of Weup’s UI. The target area of the demo is the developing Jätkäsaari district in Helsinki, Finland.

We are looking for ideas for Weup applications and partners to team up with us in development.

Mikä Weup on?
Weup on Tietoa Finland Oy:n uusi kehityshanke. Visionamme on uudistaa tapa, jolla paikkatietoa esitetään ja hyödynnetään. Palvelun ytimenä on visuaalinen 360-asteen ilmapanoraamoihin perustuva käyttöliittymä. Käyttöliittymä mahdollistaa uudenlaisen tavan navigoida kohdealueen yläpuolella korkeudella, jolta ympäristön hahmottaminen on tehokkainta. Weup demo 1.0 havainnollistaa erityisesti käyttöliittymän visuaalisia etuja. Demon tarkastelualueena on Helsingin kehittyvä Jätkäsaaren kaupunginosa.

Weup toimii kaupunkisuunnittelun, aluekehittämisen ja markkinoinnin apuvälineenä ja työkaluna, skaalautuen kaupunkitasolta aina korttelitason kohteisiin. Muita hyödyntämisalueita ovat matkailu, tapahtumasunnittelu, kulttuurihistoriallisten kohteiden esittely sekä työmaan dokumentointi ja turvallisuussuunnittelu.

Etsimme Weupin kehittämiseen yhteistyökumppaneita ja ideoita käyttösovellutuksille.

 

Ota yhteyttä / Contact:
Janne Hirvonen
Ilmakuvauspalvelujen projektipäällikkö
janne.hirvonen@tietoa.fi
puh. 040 754 8858

×

Comments are closed.