Tietoa mullisti Helsinki High-rise -kilpailun 3D-työskentelyn

Senaatti-kiinteistöjen ja Helsingin kaupungin järjestämässä Helsinki High-rise -arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailussa käytettiin 3D -suunnittelua kilpailu- ja tuomarointityöskentelyssä täysin uraauurtavalla tavalla, ensimmäistä kertaa maailmassa.

Helsinki High-rise -kilpailussa suunnittelun kohteena oli Pasilan valtava tornitalokokonaisuus.  Kohteen suuresta koosta johtuen kilpailuehdotusten arviointi ja esittely olisi ollut perinteisten visualisointien, kuten kuvien ja videoiden avulla erittäin haastavaa, joten apuun valjastettiin moderni teknologia.

Teknologinen kehitys on avannut uusia mahdollisuuksia katselmoida suunnitelmia  ns. virtuaaliympäristössä. Nykyään 3D-malleihin voidaan sukeltaa sisään kuin videopeleissä, jolloin ehdotuksia voidaan arvioida paljon realistisemmin. Näin toimittiin myös Helsinki High-rise -kilpailun yhteydessä.

Lue lisää

Etsimme tekijöitä osaksi kasvavaa huipputiimiämme

Haluatko olla osa rakennusalan toimintatapojen mullistusta? Haemme tietomallikoordinaattoreita täydentämään ryhmäämme.

Lue lisää

CASE: Kyösti Kallion tie 10 ja Munkkivuoren ala-aste – Älykäs inventointimallinnus tuo selkeitä hyötyjä myös asuinrakennuksien ja koulujen remonteissa

As Oy Kyösti Kallion tie 10:ssa on meneillään linjasaneeraus. Kohteesta on tehty inventointimalli, jonka pohjaksi on laserkeilattu remontin kannalta olennaisimmat paikat eli osakkaiden kylpyhuoneet sekä taloyhtiön yhteiset märkätilat. Osittainen laserkeilaus sopii nimenomaan tämän tyyppisiin kohteisiin, joissa uudistukset kohdistuvat vain tiettyyn osaan taloa.

Lue lisää

Visuaalisen sisällön ja tarinankerronnan menetelmiä kehittämässä – Tietoa vieraili Tukholman kalustemessuilla

Tämän päivän kuluttajat ovat yhä tarkempia ostopäätöksissään. Tavaroiden, hyödykkeiden ja palveluiden laaja tarjonta, erilaisten käyttäjäryhmien muuttuvat kulutustottumukset sekä ekologiset, poliittiset ja taloudelliset muutokset saavat ihmiset reagoimaan ostokäyttäytymisellään. Tästä syystä on oleellista ymmärtää loppukäyttäjän tarpeita.

Lue lisää

Tietoa weup

What is Weup?

Weup is Tietoa Finland Ltd’s latest development project. Our goal is to revolutionize the way how the geospatial information will be advertised, shared and used.

Lue lisää

Case: Suunnittelun Resepti

”Modernissa rakentamisessa ymmärretään suunnittelun tärkeys ja siihen panostetaan enenevässä määrin”, iloitsee Tietoan toimitusjohtaja, tietomallikoordinoinnin uranuurtaja Marko Rajala. ”Lisäksi ymmärretään, että mitä tiiviimpi eri asiantuntijoiden yhteistyö on jo suunnittelun alkuvaiheessa, sitä parempi on suunnittelun lopputulos – ja lopullinen rakennus.

Lue lisää

Kattojen ilmakuvaus on nopeaa, edullista ja hämmästyttävän tarkkaa

Kattojen ilmakuvaus on nopeaa, edullista ja hämmästyttävän tarkkaa

Vesikattojen korjaussuunnitelmien teko on perinteisesti ollut vaativaa, koska kohteen tarkka mittaaminen on ollut vaarallista ja lähes mahdotonta.

Tietoa on tehnyt jo vuosia ilmakuvausta multikoptereilla. Nykyisin erityisesti kattojen kuvaukset ovat yleistyneet.

Lue lisää

Case: Tasokas visualisointi nostaa kohteiden kiinnostavuutta

Tietoa Finland on tehnyt Hartelan kanssa yhteistyötä visualisoinnin saralla syksystä 2015.

”Olemme erittäin tyytyväisiä”, kertoo Hartelan Asuntotuotannon Design Manager Sanna von Bruun. ”Tietoan porukka on todella ammattitaitoista. Heillä on ymmärrys ja tietotaito kuvasommitteluun sekä arkkitehtuuriin ja rakentamiseen.

Lue lisää

Tietoa – 15-vuotias tietomallintamisen ja visualisoinnin uranuurtaja

Tutustu Tietoan taipaleeseen. Ohessa hetkiä Tietoan tarinasta, tyytyväisten asiakkaiden kertomuksilla höystettynä.

Lue lisää

Tietovuoto: Realistisia visualisointeja ilmakuvausta hyödyntämällä

Visualisoinnin tärkeä tehtävä on esittää visualisoitavan kohteen suhde olemassa olevaan ympäristöön. Havainnollisin menetelmä on hyödyntää visualisoinnin taustalla oikeaa valokuvaa.

Lue lisää

Case: HKR – Räätälöity tietomallikoulutus lisää organisaation asiantuntijuutta

Tietomallintaminen yleistyy rakennusalalla ja tuo mukanaan uusia toimintatapoja. Tietomallintamisen käyttöönoton sujuvuuden varmistamiseksi ja hyötyjen saavuttamiseksi on projektiryhmän tietomalliosaaminen avainasemassa.

Lue lisää

Case: Wood City – Visualisointi konkretisoi vision

Puukaupunkikortteli Wood City nousee Helsingin Jätkäsaareen vuoden 2018 loppuun mennessä. Toimistorakennuksen, hotellin ja asuintalojen muodostama kortteli tarjoaa mutkattoman työnteon lisäksi arjen sujuvuutta.

Lue lisää

Case: Härmälänranta – Visualisointi luo kuvan tulevaisuudesta

Härmälänranta on Skanskan Tampereelle rakentama uusi asuinalue, jonka suunnittelun lähtökohdaksi on nostettu potentiaalisten asukkaiden ja yrittäjien toiveet.

Lue lisää

Case: Helsingin Olympiastadion – tietomallintamisen avulla riskit ja kustannukset hallintaan

Helsingin Olympiastadionin mittava peruskorjaushanke uudistaa stadionin ja sen ympäristön kevääseen 2019 mennessä.

Hankkeessa haluttiin varmistaa, että perinteikkään kohteen kunnostuksessa keskitytään alusta asti oikeisiin asioihin ja että stadionin ylläpitoa voidaan suunnitella pitkälle tulevaisuuteen. Siksi peruskorjausprojektin ensimmäinen vaihe oli kattava lähtötietojen kartoitus. Toteuttajaksi valittiin tietomallinnuksen asiantuntija Tietoa.

Lue lisää

Tietovuoto: Korjausrakentamisen riskejä voi hallita tietomallintamisella

Riskienhallinta korjausrakentamisessa on haastavaa. Virheelliset lähtötiedot aiheuttavat uudelleensuunnittelua ja rakentamisen aikaisia muutostöitä. Aikataulut viivästyvät, kustannukset lisääntyvät ja laatu saattaa kärsiä, kun suunnittelu ei ole pohjautunut todelliseen tietoon.

Lue lisää

Case: Model Nova –työpaketti

Huippututkimuksen tulokset tukevat solmutyöskentelyn ja tietomallintamisen läpimurtoa

Solmutyöskentely on tehokas, ongelmanratkaisukeskeinen ja vuorovaikutteinen yhteistyömuoto. Sen hyödyt ovat ajan säästö, tiimin sitouttaminen, virheiden vähentäminen sekä tietomallien avulla tiedonvaihdon parantuminen ja päätöksenteon tehostaminen.

Lue lisää

Case: Loft-tehdas – kuvat täynnä fiilistä

Loft-tehdas on v. 1934 rakennettu Wärtsilän konepajahalli, joka saa mittavassa korjausrakennushankkeessa uuden alun. YH Kodit on muuttamassa historiallista teollisuuskiinteistöä tasokkaiksi loft-asunnoiksi.

Lue lisää

Case: Otaniemi – visualisoinnilla apua päätöksentekoon

Tietoan visualisointipalvelu havainnollisti Otaniemen kokonaissuunnitelmaa

Otaniemi on kehittymässä voimakkaasti. Länsimetro valmistuu vuoden 2016 alussa ja vuoden 2010 toimintansa aloittaneen Aalto-yliopiston toimintaa kehitetään ensisijaisesti Otaniemessä.

Lue lisää

TIETOVUOTO: Laserkeilaus käynnistää hankkeen oikein

Virheettömät lähtötiedot kohteesta tarjoavat säästöjä rakennushankkeisiin. Säästöt syntyvät muun muassa siitä, että

–       Suunnitelmat perustuvat oikeaan tietoon > Tiedetään myös mitä ei tiedetä

–       Kattava mittausaineisto > vähemmän uudelleensuunnittelua

–       Ongelmakohdat voidaan ratkoa suunnitteluvaiheessa > Virheettömämmät suunnitelmat työmaalle > Vähemmän häiriöitä ja lisätöitä rakennusvaiheessa

Oikeat ja kattavat lähtötiedot on tehokkainta hankkia laserkeilaamalla.

Lue lisää

Case: Keski-Pasilan Tripla-hanke

Tietoa Finlandin inventointimallista saatiin luotettava lähtötilanne Pasilan asema-alueen uudistamistyölle

Keski-Pasila kehittyy uusien liikennehankkeiden ja alueen huomattavan lisärakentamisen kautta entistä merkittävämmäksi ja elinvoimaisemmaksi keskukseksi. Pasilan uudistaminen alkaa keskustakorttelista ja sen Tripla-keskuksesta. Tripla tulee olemaan Helsingin julkisen liikenteen keskipiste.

Lue lisää

Case: Pressi – kaikki palat kohdallaan

Pressi on SRV:n rakennushanke, jossa yhdistyvät uudella tavalla toimisto-, tuotanto- ja varastotilat saman katon alla. Pressin arvioitu valmistuminen on vuonna 2015. Pressi sijaitsee Vantaankoskella erinomaisten yhteyksien äärellä.

Lue lisää

Case: Kauppakeskus Kaari

Visualisointi tärkeässä roolissa Kauppakeskuksen rakennusprojektissa

Kauppakeskus Kaari on Helsingin Kannelmäessä sijaitseva maan yhdeksänneksi suurin kauppakeskus, jossa on n. 80 liiketilaa.

Rakennushanke alkoi kesäkuussa 2006 ja kauppakeskuksen avajaisia juhlittiin lokakuussa 2013. Kyseessä on HOK Elannon mittavin hanke niin taloudellisesti kuin neliömetreissäkin mitattuna.

Tietoan rooli hankkeessa oli korkealaatuisten visualisointien toteuttaminen.

Lue lisää

Case: Lahden tilakeskus

Tietomallikoordinaattori tuo varmuutta hankkeeseen ja kasvattaa tilaajan osaamista

Jalkarannan ja Liipolan monitoimitalot Lahdessa ovat uudisrakennushankkeita. Alkuperäiset 1970-luvun rakennukset olivat tulleet elinkaarensa päähän. Purettavien rakennusten tilalle rakennetaan uudiskohteet, jotka vastaavat nykypäivän koulu- ja päiväkotikäyttötarpeita.

Lue lisää

Tietovuoto: Elämänmakuisia visualisointeja – kyllä, se on mahdollista

Markkinointikäyttöön tuotettujen visualisointikuvien laatutaso Suomessa on noussut selvästi. Pelkkä hyvä tekninen laatu ei kuitenkaan riitä – myös sisällön täytyy olla kunnossa. Niin asunto- kuin toimitilamarkkinoinnissakin on tärkeää, että kuvien pienetkin yksityiskohdat kertovat samaa tarinaa. Kalusteiden, rekvisiitan ja värimaailman pitää puhutella kohderyhmää, kuvien tulee olla raikkaita ja elämänmakuisia.

Lue lisää

Tietovuoto: Rakennushankkeet – tehottomia ja monimutkaisia? Eivät välttämättä

Monimutkaista puuhaa
Rakennushankkeissa on yhä enemmän osapuolia ja eri alojen asiantuntijoita. Taustalla vaikuttavat rakennuksille asetettavien teknisten ja toiminnallisten vaatimusten, kuten ekologisuuden, tiukentuminen. Samaan aikaan hankkeissa tuotettava tietomäärä kasvaa voimakkaasti.

Vanhat toimintatavat ja työkalut eivät pysty vastaamaan uusiin haasteisiin. Rakennusalan tuottavuuden kehitys onkin laahannut vuosia paikallaan.

Lue lisää