Case: Model Nova –työpaketti

Huippututkimuksen tulokset tukevat solmutyöskentelyn ja tietomallintamisen läpimurtoa

Solmutyöskentely on tehokas, ongelmanratkaisukeskeinen ja vuorovaikutteinen yhteistyömuoto. Sen hyödyt ovat ajan säästö, tiimin sitouttaminen, virheiden vähentäminen sekä tietomallien avulla tiedonvaihdon parantuminen ja päätöksenteon tehostaminen.

Säästää aikaa

Model Nova -työpaketissa oivallettiin solmutyöskentelyn tuomat hyödyt rakennussuunnitteluun ja -toteutuksiin. ”Hyöty syntyy siitä, kun pidetään yhteissessioita ja työskennellään tiiviisti yhdessä. Aikaa säästyy, kun ei enää tehdä asioita erillään – lähetetä tietoa ja odoteta vastauksia – tai pähkäillä, mitä toinen mahtaa tarkoittaa.  Tiedonkulku tehostuu ja saavutetaan yhteinen ymmärrys asioista”, Senaatti-kiinteistöiden johtava asiantuntija Auli Karjalainen kuvailee ja jatkaa: ”Kun tähän lisätään uuden teknologian hyödyntäminen eli tietomallit, helpottuu kommunikointi entisestään. Ja kun kaikki ymmärtävät toisiaan, virheetkin häviävät.”

Sitouttaa tiimiä ja vähentää virheitä

Solmutyöskentelyssä on kyse ongelmanratkaisusta. Hankkeen osapuolet kokoontuvat yhteistyösessioihin ratkaisemaan ajankohtaisia haasteita – solmuja. Suurin hyöty saavutetaan sillä, että osapuolet sitoutuvat asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen: kun on itse ollut tekemässä päätöksiä, on kunnia-asia myös saattaa lupaukset käytäntöön.

Model Novassa kehitetyssä toimintamallissa solmutyöskentelyä hyödynnetään erityisesti sellaisissa rakennushankkeiden vaiheissa, joissa tarvitaan eri osapuolten tiivistä yhteistyötä” kertoo Karjalainen ja jatkaa hyödyistä seuraavasti: ”Solmutyöskentelymallissa pyrimme saamaan erikoissuunnittelijoiden mielipiteet mukaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Mitä paremmin tutkitaan alussa, sitä vähemmän tulee myöhemmin virheitä. Lisäksi osapuolet ovat sitoutuneempia, kun he ovat olleet mukana aktiivisena osapuolena. Osapuolille syntyy tunne, että tämä on toteutettavissa.” Lisäksi hän nostaa esiin: ”Erityisen hienoa on, mikäli urakoitsijakin saadaan mukaan jo varhaisessa vaiheessa.”

Tehokkaampaa päätöksentekoa

”Jo vuosia alalla on toivottu nopeampaa ja tarkempaa tiedonvaihtoa”, sanoo Karjalainen nykytilasta. Tiedon havainnollistaminen ja tietomallit helpottavat tiedon ymmärtämistä. Ne nopeuttavat asioiden käsittelyä, kun läsnäolijat voivat samalta istumalta kommentoida ehdotuksia ja niistä kyetään tekemään päätöksiä. Kun asiat ymmärretään nopeammin ja tiedonvaihto paranee, jää enemmän aikaa arvon tuottamiseen asiakkaalle.

Saumatonta yhteistyötä

Tietoa vastasi solmutyöskentelyn koordinoinnista ja johtamisesta hankkeessa sekä teki visuaaliset esitykset. Yhteistyötä Tietoan kanssa Auli Karjalainen kuvaa seuraavasti: ”Pidän heitä asiansa osaavina. He ovat tietomallintamiseen perehtyneitä ja jo vuosia sitä tehneet. Lisäksi he olivat hankkeessa todella aktiivisia, innostuneita sekä yhteistyöhaluisia.”

Karjalainen on tyytyväinen laatuun ja toteaa: ”Tietoassa tehdään tarkkaa työtä ja työn jälki on visuaalisesti kaunista. He ovat pikkutarkkoja laadun suhteen.”

Jutussa haastateltuna
Auli Karjalainen, johtava asiantuntija, Investointi- ja rakennuttamisyksikkö, Senaatti-kiinteistöt

PRE-ohjelma lyhyesti

PRE-ohjelma (Build Environment Process Re-Engeneering) on RYM Oy:n vuosina 2010-2014 toteuttama tutkimusohjelma. Sen tavoite on luoda kiinteistö-, rakennus- ja infra-alalle täysin uusia toimintatapoja. Ohjelma koostuu kuudesta työpaketista.

PRE-ohjelman merkittävimmät tulokset saavutettiin Model Nova –työpaketista, jonka tavoitteena on tuottaa tietomallintamista hyödyntävä ja kestävää kehitystä tukeva rakennetun ympäristön liiketoimintamalli ja toimintakulttuuri. Merkittävimmät löydökset liittyvät vuorovaikutteisen toimintamallin, solmutyöskentelyn, hyödyntämiseen rakennusalalla sekä tietomallintamisen käyttöönoton edistämiseen.

Model Novassa oli mukana veturiyritys Senaatti-kiinteistöt sekä Finnmap Consulting, Insinööritoimisto Granlund, Lemminkäinen, NCC, Arkkitehtitoimisto Perko, Pöyry CM, SRV ja Tietoa Finland.

Tutustu Tietoan kolmen kärkituloksen tuloskortteihin alla olevista linkeistä:

 

×

Comments are closed.