Case: Kauppakeskus Kaari

Visualisointi tärkeässä roolissa Kauppakeskuksen rakennusprojektissa

Kauppakeskus Kaari on Helsingin Kannelmäessä sijaitseva maan yhdeksänneksi suurin kauppakeskus, jossa on n. 80 liiketilaa.

Rakennushanke alkoi kesäkuussa 2006 ja kauppakeskuksen avajaisia juhlittiin lokakuussa 2013. Kyseessä on HOK Elannon mittavin hanke niin taloudellisesti kuin neliömetreissäkin mitattuna.

Tietoan rooli hankkeessa oli korkealaatuisten visualisointien toteuttaminen.

Hyödyt suunnittelijalle: Kommunikaatio selkiytyi ja eteneminen sujuvoitui

”Isoon hankkeeseen sisältyy vaiheita, joissa suunnitteluratkaisuja perustellaan tilaajan edustajille, jotka eivät ole rakentamisen ammattilaisia. Näissä tilanteissa visualisointi toimi perustelujeni tukena – kuulijoiden oli vaivatonta hahmottaa eri vaiheiden eteneminen.” kuvailee Arkkitehti Timo Könönen. Lisäksi hän toteaa ”Voisi sanoa, että visualisointi rauhoitti kaikkia osapuolia, kun pystyimme kommunikoimaan toisiamme ymmärtäen.”

Yhdeksi visualisoinnin tarjoamista hyödyistä Könönen listaa hankkeen sujuvamman etenemisen. ”Kuten monissa rakennettuun ympäristöön tehtävissä hankkeissa, myös Kaari-hankkeessa, haimme asemakaavaan muutosta. Usein se herättää alueen asukkaissa vahvoja mielipiteitä. Järjestimme kolme yleisötilaisuutta, joissa hyödynsimme Tietoan tekemiä kuvia ja videoita. Uskon vakaasti, että visualisoinnilla oli suuri merkitys sille, että emme saaneet yhtään valitusta. Jos asemakaavasta olisi valitettu, se olisi saattanut hidastaa etenemistä jopa vuosilla. Visualisoinnin arvo tässä yhtälössä oli mielestäni merkittävä.” summaa Könönen.

Hyödyt tilaajalle: Videot ja kuvat helpottivat liiketilojen myyntiäkaari_logo

Kauppakeskuksen menestys lähtee siitä, että se saa tilansa vuokrattua asiakaskuntaansa kiinnostaville ketjuille. Kauppakeskus Kaaren johtaja Kaj Grahn on alusta alkaen hyödyntänyt Tietoan visualisoinnin tekemiä videoita ja kuvia kauppakeskuksen tilojen vuokrauksessa. Lisäksi kuvista tehtiin rakennustyömaalle suuria tulosteita. Ne tarjosivat kuluttajille mahdollisuuden kurkistaa tulevaisuuteen ja nähdä millaisessa kauppakeskuksessa he voivat jatkossa asioida.

”Panostimme Kauppakeskuksen ennakkomarkkinointiin lisäämällä mm. videon YouTube:iin. Videolla on useita käyttötarkoituksia. Ohjaamme sinne vuokraneuvottelujen osapuolia, jotta he pystyvät omin silmin näkemään tulevan liikepaikkansa sijainnin. Laadukas video luo uskottavuutta ja erityisen tärkeää se on kansainvälisten ketjujen kanssa neuvoteltaessa. Lisäksi tärkeää minulle on videon pitkä käyttöikä” kuvailee Kaj Grahn.

”Vuokrausasteemme on 99,4 % ja sitä voi haastavassa taloustilanteessa pitää erittäin kovana. Asiaan vaikuttaa toki moni asia, mutta pidän visualisoinnin tarjoamia hyötyjä yhtenä tekijänä, jonka avulla olemme saaneet toiminnallemme hyvän startin.”

”Halusin rakennusprojektin 3.vaiheen alkuvaiheista alkaen kertoa asiakaskunnallemme mitä teemme. Visualisoinnin myötä se onnistui” kiittelee Grahn.

Tilaaja: Helsingin Osuuskauppa Elanto
Suunnittelija: Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy / Vahanen Yhtiöt, arkkitehti SAFA Timo Könönen
Visualisointi: Tietoa Finland Oy

×

Comments are closed.