Case: Lahden tilakeskus

Tietomallikoordinaattori tuo varmuutta hankkeeseen ja kasvattaa tilaajan osaamista

Jalkarannan ja Liipolan monitoimitalot Lahdessa ovat uudisrakennushankkeita. Alkuperäiset 1970-luvun rakennukset olivat tulleet elinkaarensa päähän. Purettavien rakennusten tilalle rakennetaan uudiskohteet, jotka vastaavat nykypäivän koulu- ja päiväkotikäyttötarpeita.

Lahti päätti ottaa tietomallintamisen haltuun tuplahankkeessa

LahtiKahden monitoimitalon rakentaminen on Lahden kaupungin ensimmäinen merkittävä tietomallintamista hyödyntävä hanke. Ulkopuolisen tietomallikoordinaattorille oli selvää tilausta: ”Itsellämme ei vielä ollut osaamista, asia oli meille uusi ja tarvitsimme lisäoppia. Tietoa on toiminut tietomallintamisen asiantuntijana meille jo aikaisemmin. Nyt he ovat mukana tukemassa meitä näissä kahdessa rakennushankkeessa – tämä on ollut luonteva jatkumo suhteelle”, rakennuttajapäällikkö Leena Pirttilä kuvaa lähtötilannetta.

Tietomallikoordinaattori tukee tilaajaa hankkeen valmistelusta aina rakennusten valmistumiseen saakka. Monitoimitalohankkeessa projektipäällikkö Tomi Tenhunen kuvailee yhteistyön pitkäkestoisuutta ja hyötyjä seuraavasti: ”Valmistelua on ollut yli vuoden verran, ennen kuin hanke oli kilpailutuksessa. Kilpailutusvaihekin kesti yli puoli vuotta. Nyt tontilla ovat työt alkaneet ja ne kestävät noin puolitoista vuotta. Tietomallikoordinointi tukee meitä koko prosessin ajan.”

Tietomallikoordinaattori varmistaa hankkeen tehokkaan etenemisen käytännössä Tietomallikoordinaattorin tehtävänä on sujuvoittaa käytännön työtä ja varmistaa, että oikeita asioita tehdään oikeassa järjestyksessä. ”Olemme saaneet vetoapua koko hankkeeseen, kuten millä tapaa kannattaa organisoida asioita ihan softaosaamisesta lähtien. Joka detaljissa on saatu lisäarvoa”, Tenhunen kertoo ja jatkaa: ”Tietoalla on vahva osaaminen ja näkemys mallintamisesta kokonaisuutena: mikä kannattaa mallintaa, mikä ei – ei vaan mallinneta mallintamisen ilosta vaan tehdään oikeita asioita.”

Tietomallikoordinaattori helpottaa myös urakoitsijan työtä

nccTietomallikoordinointi on tuonut selkeyttä kokonaisuudelle myös urakoitsijan näkökulmasta. VDC-tiimin vetäjä, kohteessa tietomalliasiantuntijana toimiva Heini Kiviranta NCC:ltä kuvailee Tietoan roolia ja osaamista seuraavasti: ”Tietoa täsmentää tilaajan tahtotilaa ja selkeyttää heille mitä he voisivat malleilla tehdä. Tällöin me urakoitsijana saamme selkeät ohjeet siitä, mitä tilaaja haluaa. Oma yhteistyömme Tietoan kanssa on mennyt oikein hyvin. Tietotaito on heillä erinomaisella tasolla.” 

Tietomallintaminen on rakennusalan uusi standardi

Tietomallien hyödyntäminen on yleistynyt rakennusalalla ja siitä on muodostumassa uusi standardi – tapa toimia.  Ilman ammattitaitoista tietomallikoordinaattoria tietomalleista ei saada niiden tarjoamia hyötyjä irti. Lopuksi Pirttilä kiteyttää hyötyjä: ”Emme olisi uskaltaneet ottaa tietomallintamista käyttöön ilman tätä koordinointitukea. Nyt olemme oppineet uuden toimintatavan, joka väistämättä pitää osata tulevaisuudessa.”

Tilaaja: Lahden Tilakeskus, projektipäällikkö Tomi Tenhunen, rakennuttajapäällikkö Leena Pirttilä
Urakoitsijat: 
NCC ja SRV
Tietomallikoordinointi: 
Tietoa Finland Oy, Marko Rajala
Jutussa haastateltuna NCC Virtual Design and Consturction tiimivetäjä Heini Kiviranta

×

Comments are closed.