Case: Härmälänranta – Visualisointi luo kuvan tulevaisuudesta

Härmälänranta on Skanskan Tampereelle rakentama uusi asuinalue, jonka suunnittelun lähtökohdaksi on nostettu potentiaalisten asukkaiden ja yrittäjien toiveet.

Visualisoinnilla esitellään aluetta osana laajempaa kaupunkiseutua

Entiselle teollisuusalueelle rakennettavasta Härmälänrannasta suunnitellaan läsnäolon kaupunkia, jossa rakennusten ja infrastruktuurin rinnalla mietitään alueen tunnelmaa ja identiteettiä. Tulevat asukkaat ja yrittäjät pyritään aidosti osallistamaan suunnitteluun. Havainnollinen visualisointimateriaali on toiminut Skanskalle tärkeänä työkaluna.

SKANSKA_MAC_PANTONE [Konvert]”Tietoa on tehnyt Härmälänrannan aluemarkkinoinnin tarpeisiin paljon visualisointityötä, mm. animaation, jolla esitellään aluetta osana laajempaa kaupunkiseutua”, kertoo yksikön johtaja Toni Tuomola Skanska Talonrakennus Oy:stä. ”Tämä animaatio on nähtävillä Härmälänrannan esittelysivuilla. Lisäksi Tietoa on tehnyt alueesta kaavatasoisen aluemallin, kartan ja markkinointivisualisointeja yksittäisistä kohteista”, Tuomola mainitsee.

Havainnollinen visualisointi auttaa osallistavassa aluesuunnittelussa

Skanska on käyttänyt Härmälänrannan kehittämisessä kokonaisvaltaista Living Area Design –suunnittelumenetelmää  (LAD), jonka työpajat kokoavat tulevia asukkaita osallistumaan alueen suunnitteluun ja kehittämiseen.

”Visualisointityön tuloksena saatu alueen esittelymateriaali on tärkeässä roolissa LAD-työpajoissa. Sen avulla maallikkokin ymmärtää, millainen alue tulevaisuudessa tulee olemaan. Asemakaavakartasta ei asiaan perehtymätön saa paljoakaan irti”, toteaa Toni Tuomola.

”Järjestimme tällaisen työpajan juuri maaliskuun alussa ja sinne osallistui lähes 200 henkilöä. Tilaisuudessa esittelimme Tietoan tekemän kaavatasoisen aluemallin avulla tämän hetken suunnitelmia ja mitä alue tulee olemaan. Härmälänranta on pitkäaikainen kehityshanke. Sen suunnittelu ja toteutus alkoivat jo vuonna 2006 ja tähtäimessä on, että vuonna 2026 alue on valmis. 20 vuodessa maailma muuttuu ja suunnitelmatkin muuttuvat, mutta aluesuunnittelun punainen lanka ja tarina pysyvät samana”, Tuomola kertoo.

”Visualisointi on meille tärkeä keino kuvata tuota punaista lankaa ja tarinaa. Sen avulla voimme havainnollistaa, mitä alueelle on tulossa 10 vuoden päästä.  Visualisoinnilla on suuri merkitys, kun alueesta tehdään referenssikuvia ja kuvataan pitkäaikaista tavoitettamme”, Toni Tuomola mainitsee.

Visualisointi on tärkeä työväline asunto- ja toimitilamarkkinoinnissa

Rakennushankkeiden markkinoinnissa ja myynnissä visualisointityöllä on tärkeä rooli.  Tietoan visualisointipalvelun avulla kohteen ominaisuudet voidaan esittää havainnollisesti ja houkuttelevasti. Oikeanlaisen tunnelman välittäminen havainnekuvien avulla herättää ostajien mielenkiinnon.

”Aluevisualisoinnit sekä yksittäisten kohteiden visualisoinnit ovat tärkeitä työvälineitä asunto- ja toimitilamarkkinoinnissamme”, Toni Tuomola kertoo. ”Visualisoinneilla esitellään aluetta ja yksittäisiä asuntoja kuluttajille ja asuntosijoittajille. Päätöksenteko helpottuu myös toimitilahankkeissa, kun alueen toiminnot hahmottuvat aluevisualisointien avulla”, Tuomola jatkaa.

Pitkäjänteinen visualisointi jatkuu Härmälänrannassa

Härmälänrannan visualisointityö on Tietoalle pitkäjänteinen projekti, jonka aineisto kehittyy ja tarkentuu vuosia kestävän hankkeen aikana. Matkan varrella syntyy materiaalia päätöksenteon tueksi ja hankkeen esittelyyn eri sidosryhmille.

”Tietoa on meille tuttu toimija visualisointihankkeissa ja yhteistyö heidän kanssaan on sujunut oikein hyvin”, Toni Tuomola toteaa ja jatkaa: ”Yhteistyömme jatkuu Härmälänrannassa, kun aluevisualisointeja päivitetään ja yksittäisistä hankkeista tehdään lisää markkinointiaineistoa.”

Jutussa haastateltuna Toni Tuomola, yksikön johtaja, Skanska Talonrakennus Oy

×

Comments are closed.