Case: Model Nova –työpaketti

Huippututkimuksen tulokset tukevat solmutyöskentelyn ja tietomallintamisen läpimurtoa

Solmutyöskentely on tehokas, ongelmanratkaisukeskeinen ja vuorovaikutteinen yhteistyömuoto. Sen hyödyt ovat ajan säästö, tiimin sitouttaminen, virheiden vähentäminen sekä tietomallien avulla tiedonvaihdon parantuminen ja päätöksenteon tehostaminen.

Lue lisää

Case: Loft-tehdas – kuvat täynnä fiilistä

Loft-tehdas on v. 1934 rakennettu Wärtsilän konepajahalli, joka saa mittavassa korjausrakennushankkeessa uuden alun. YH Kodit on muuttamassa historiallista teollisuuskiinteistöä tasokkaiksi loft-asunnoiksi.

Lue lisää

Case: Otaniemi – visualisoinnilla apua päätöksentekoon

Tietoan visualisointipalvelu havainnollisti Otaniemen kokonaissuunnitelmaa

Otaniemi on kehittymässä voimakkaasti. Länsimetro valmistuu vuoden 2016 alussa ja vuoden 2010 toimintansa aloittaneen Aalto-yliopiston toimintaa kehitetään ensisijaisesti Otaniemessä.

Lue lisää

TIETOVUOTO: Laserkeilaus käynnistää hankkeen oikein

Virheettömät lähtötiedot kohteesta tarjoavat säästöjä rakennushankkeisiin. Säästöt syntyvät muun muassa siitä, että

–       Suunnitelmat perustuvat oikeaan tietoon > Tiedetään myös mitä ei tiedetä

–       Kattava mittausaineisto > vähemmän uudelleensuunnittelua

–       Ongelmakohdat voidaan ratkoa suunnitteluvaiheessa > Virheettömämmät suunnitelmat työmaalle > Vähemmän häiriöitä ja lisätöitä rakennusvaiheessa

Oikeat ja kattavat lähtötiedot on tehokkainta hankkia laserkeilaamalla.

Lue lisää

Case: Keski-Pasilan Tripla-hanke

Tietoa Finlandin inventointimallista saatiin luotettava lähtötilanne Pasilan asema-alueen uudistamistyölle

Keski-Pasila kehittyy uusien liikennehankkeiden ja alueen huomattavan lisärakentamisen kautta entistä merkittävämmäksi ja elinvoimaisemmaksi keskukseksi. Pasilan uudistaminen alkaa keskustakorttelista ja sen Tripla-keskuksesta. Tripla tulee olemaan Helsingin julkisen liikenteen keskipiste.

Lue lisää

Case: Pressi – kaikki palat kohdallaan

Pressi on SRV:n rakennushanke, jossa yhdistyvät uudella tavalla toimisto-, tuotanto- ja varastotilat saman katon alla. Pressin arvioitu valmistuminen on vuonna 2015. Pressi sijaitsee Vantaankoskella erinomaisten yhteyksien äärellä.

Lue lisää

Case: Kauppakeskus Kaari

Visualisointi tärkeässä roolissa Kauppakeskuksen rakennusprojektissa

Kauppakeskus Kaari on Helsingin Kannelmäessä sijaitseva maan yhdeksänneksi suurin kauppakeskus, jossa on n. 80 liiketilaa.

Rakennushanke alkoi kesäkuussa 2006 ja kauppakeskuksen avajaisia juhlittiin lokakuussa 2013. Kyseessä on HOK Elannon mittavin hanke niin taloudellisesti kuin neliömetreissäkin mitattuna.

Tietoan rooli hankkeessa oli korkealaatuisten visualisointien toteuttaminen.

Lue lisää

Case: Lahden tilakeskus

Tietomallikoordinaattori tuo varmuutta hankkeeseen ja kasvattaa tilaajan osaamista

Jalkarannan ja Liipolan monitoimitalot Lahdessa ovat uudisrakennushankkeita. Alkuperäiset 1970-luvun rakennukset olivat tulleet elinkaarensa päähän. Purettavien rakennusten tilalle rakennetaan uudiskohteet, jotka vastaavat nykypäivän koulu- ja päiväkotikäyttötarpeita.

Lue lisää

Tietovuoto: Elämänmakuisia visualisointeja – kyllä, se on mahdollista

Markkinointikäyttöön tuotettujen visualisointikuvien laatutaso Suomessa on noussut selvästi. Pelkkä hyvä tekninen laatu ei kuitenkaan riitä – myös sisällön täytyy olla kunnossa. Niin asunto- kuin toimitilamarkkinoinnissakin on tärkeää, että kuvien pienetkin yksityiskohdat kertovat samaa tarinaa. Kalusteiden, rekvisiitan ja värimaailman pitää puhutella kohderyhmää, kuvien tulee olla raikkaita ja elämänmakuisia.

Lue lisää

Tietovuoto: Rakennushankkeet – tehottomia ja monimutkaisia? Eivät välttämättä

Monimutkaista puuhaa
Rakennushankkeissa on yhä enemmän osapuolia ja eri alojen asiantuntijoita. Taustalla vaikuttavat rakennuksille asetettavien teknisten ja toiminnallisten vaatimusten, kuten ekologisuuden, tiukentuminen. Samaan aikaan hankkeissa tuotettava tietomäärä kasvaa voimakkaasti.

Vanhat toimintatavat ja työkalut eivät pysty vastaamaan uusiin haasteisiin. Rakennusalan tuottavuuden kehitys onkin laahannut vuosia paikallaan.

Lue lisää